Bức tranh Bác Hồ thời kháng chiến được tặng cho UBND TP.HCM

Bức tranh Bác Hồ thời kháng chiến được tặng cho UBND TP.HCM và nay được lưu giữ tại Viện Bảo tàng thành phố

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *