Chính phủ Nga tặng bức tranh Bác Hồ ở Việt Bắc cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *