Lilac Gallery nhận đặt vẽ chân dung theo yêu cầu:

  • Chân dung cá nhân, thành viên gia đình bố mẹ, trẻ em, các vị lãnh đạo, người nổi tiếng…
  • Kích cỡ, chất liệu, bố cục theo yêu cầu…